COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • REHABILITACIÓ, REFORMA I MANTENIMENT GENERAL DE ZONES COMUNS

  • Reparació de filtracions en cobertes i paraments horitzontals i verticals.

  • Pintura a parets i sostres de vestíbuls i escales.

  • Reparació de desperfectes, rebaixat, polit, abrillantat de terratzo i pedra natural (marbres i granets).

  • Manteniment correctiu i preventiu en general: baixa tensió, contra-incendis, energia solar, calderes .

Manteniment elèctric
Manteniment elèctric

Intervenció en la instal·lació elèctrica de comunitat pel compliment de normativa vigent.

Tractament paviments
Tractament paviments

Abrillantat de paviment amb tractament antilliscant

Disseny vestíbuls
Disseny vestíbuls

Bústies d'acer inoxidable en la rehabilitació del vestíbul.

Manteniment elèctric
Manteniment elèctric

Intervenció en la instal·lació elèctrica de comunitat pel compliment de normativa vigent.

1/4
 • ACTUACIONS A VESTÍBULS I ESCALES

  • Rehabilitació general de vestíbuls i escales.

  • Reformes en accés a finques per a l'adaptació a normativa d'accessibilitat (accés minusvàlids).

  • Complements de serraleria a mida: baranes, mobiliari i decoració.

  • Paviments especials antilliscants.

  • Portes de comunitat d'accés a la finca.

  • Rehabilitació d'ascensors.

Complemets serralleria
Complemets serralleria

Barana d'acer inoxidable

Rampa accés
Rampa accés

Rampa d'accés amb acabat antilliscant incorporat en l'acabat de la pedra natural.

Paviments antilliscants
Paviments antilliscants

Rampa d'accés amb acabat antilliscant incorporat en l'acabat de la pedra natural.

Complemets serralleria
Complemets serralleria

Barana d'acer inoxidable

1/3
 • FAÇANES, PATIS INTERIORS I ACTUACIONS EN REFORÇOS ESTRUCTURALS 

  • Actuacions en reforços estructurals per patologies i degradació de forjats, pilars i bigues.

  • Rehabilitació de façanes i patis interiors.

  • Reformes estructurals y modificacions arquitectòniques per a la instal·lació d'ascensor a comunitats que no el tenen.

  • Tractaments anticarbonatació del formigó.

  • Manteniment de la pintura dels elements metàl·lics i de les fusteries de la façana i patis.

Reforç estructural
Reforç estructural

Reforç estructural

Reformes ascensors
Reformes ascensors

Rehabilitació d'ascensor de comunitat

Rehabilitació patis
Rehabilitació patis

Rehabilitació de pati interior de comunitat

Reforç estructural
Reforç estructural

Reforç estructural

1/3