top of page

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • REHABILITACIÓ, REFORMA I MANTENIMENT GENERAL DE ZONES COMUNS

  • Reparació de filtracions en cobertes i paraments horitzontals i verticals.

  • Pintura a parets i sostres de vestíbuls i escales.

  • Reparació de desperfectes, rebaixat, polit, abrillantat de terratzo i pedra natural (marbres i granets).

  • Manteniment correctiu i preventiu en general: baixa tensió, contra-incendis, energia solar, calderes .

 • ACTUACIONS A VESTÍBULS I ESCALES

  • Rehabilitació general de vestíbuls i escales.

  • Reformes en accés a finques per a l'adaptació a normativa d'accessibilitat (accés minusvàlids).

  • Complements de serraleria a mida: baranes, mobiliari i decoració.

  • Paviments especials antilliscants.

  • Portes de comunitat d'accés a la finca.

  • Rehabilitació d'ascensors.

 • FAÇANES, PATIS INTERIORS I ACTUACIONS EN REFORÇOS ESTRUCTURALS 

  • Actuacions en reforços estructurals per patologies i degradació de forjats, pilars i bigues.

  • Rehabilitació de façanes i patis interiors.

  • Reformes estructurals y modificacions arquitectòniques per a la instal·lació d'ascensor a comunitats que no el tenen.

  • Tractaments anticarbonatació del formigó.

  • Manteniment de la pintura dels elements metàl·lics i de les fusteries de la façana i patis.

bottom of page