HABITATGES UNIFAMILIARS

 • PROMOCIÓ D'HABITATGES UNIFAMILIARS

  • Busquem el solar mes adient , desenvolupem el projecte d'arquitectura i construim a mida de les necessitats del client.

 • CONSTRUCCIÓ SOBRE SOLAR DE PROPIETAT (AUTO-PROMOCIÓ)

  • Sobre el solar del client portem a terme el projecte i la l'execució de les obres de construcció de la casa unifamiliar.

 • CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE DEL CLIENT

  • Portem a terme les obres definides per la direcció facultativa contractada pel client.

 • CONSTRUCCIÓ AMB SISTEMA BAUPANEL SYSTEM

  • Baupanel® es un sistema constructiu integral, sismo-resistent i aïllant termo-acústic basat en un conjunt de panells estructurals.

© 2015 Creado por R&B Integralia Constructora S.L

INTEGRALIA CONSTRUCTORA

C/ Copenhaguen 196-198 (local) - 08206 Sabadell - BARCELONA

 93 667 82 86    -    integraliac@integraliac.com