LOCALS COMERCIALS

 • NOVA ACATIVITAT, MILLORES I MANTENIMENT.

  • Reforços estructurals per potologíes constructives o reformes.

  • Neteja i desallotjament de locals comercials.

  • Execució d'obres de projectes de nova activitat.

  • Manteniment de locals en funcionament. Manteniment correctiu i preventiu.

  • Reforma i rehabilitació de locals existents.

  • Manteniment correctiu i preventiu de baixa tensió, contra-incendis i climatització.

 

1/5

© 2015 Creado por R&B Integralia Constructora S.L

INTEGRALIA CONSTRUCTORA

C/ Copenhaguen 196-198 (local) - 08206 Sabadell - BARCELONA

 93 667 82 86    -    integraliac@integraliac.com