top of page

LOCALS COMERCIALS

 • NOVA ACATIVITAT, MILLORES I MANTENIMENT.

  • Reforços estructurals per potologíes constructives o reformes.

  • Neteja i desallotjament de locals comercials.

  • Execució d'obres de projectes de nova activitat.

  • Manteniment de locals en funcionament. Manteniment correctiu i preventiu.

  • Reforma i rehabilitació de locals existents.

  • Manteniment correctiu i preventiu de baixa tensió, contra-incendis i climatització.

 

bottom of page