top of page

SOCIETATS PATRIMONIALS

 • SERVEIS A SOCIETATS PATRIMONIALISTES

  • Adequació i rehabilitació d'actius immobiliaris.

  • Neteja de solars, finques i edificis.

  • Tanques de solars i finques.

  • Reformes i manteniment de pisos de lloguer.

  • Gestió del manteniment de pisos turístics.

  • Manteniment d'edificis d'habitatges en general.

  • Actuacions d'urgencia en manteniment correctiu.

  • Actuacions d'urgencia en embussos i fuites d'aigua. Servei 24 hores.

bottom of page