SOCIETATS PATRIMONIALS

 • SERVEIS A SOCIETATS PATRIMONIALISTES

  • Adequació i rehabilitació d'actius immobiliaris.

  • Neteja de solars, finques i edificis.

  • Tanques de solars i finques.

  • Reformes i manteniment de pisos de lloguer.

  • Gestió del manteniment de pisos turístics.

  • Manteniment d'edificis d'habitatges en general.

  • Actuacions d'urgencia en manteniment correctiu.

  • Actuacions d'urgencia en embussos i fuites d'aigua. Servei 24 hores.

1/3

© 2015 Creado por R&B Integralia Constructora S.L

INTEGRALIA CONSTRUCTORA

C/ Copenhaguen 196-198 (local) - 08206 Sabadell - BARCELONA

 93 667 82 86    -    integraliac@integraliac.com