top of page

Referències del que fem

Promoció de cases unifamiliars
Construcció en terreny propi
Assessorem en autopromoció
Construcció
d'habitatges
unifamiliars

Donem servei a particulars, comunitats de propietaris i societats en els camps d' obra nova, reforma i rehabilitació dins del sector residencial i terciari.

 

També portem a terme actuacions de manteniment preventiu i correctiu, tant d'obra civil com d'instal·lacions.

 

Assessorem als nostres clients en la gestió del seu patrimoni i en els projectes a portar a terme.

Executem obres amb sistema tradicional i també ens adaptem i fem servir sistemes constructius moderns depenent del projecte i de les necessitats del client.

bottom of page